เสื้อโปโลสิ่งควรทราบเกี่ยวกับเสื้อโปโลและราคาเสื้อโปโล

ชาวไทยโดยมากค่อนข้างพึงพอใจใช้เสื้อโปโลในการสมรส ก็เพราะว่าคำอธิบายศัพท์ของเสื้อโปโลแสดงถึงความเข้มแข็ง ไม่เปราะบาง หากเสื้อโปโลเป็นสีขาวก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้เช่นกัน

เพราะเช่นนั้นคนส่วนใหญ่ค่อนข้างคัดใช้เสื้อโปโลแต่งงานมาสิ่งหนึ่งในพิธีแต่งงาน อย่างไรก็ดีนั้นเราจะทราบวิธีการในการเลือกคัดแหวนแต่งงานได้ยังไง

การคัดซื้อเสื้อโปโลพร้อมทั้งราคาเสื้อโปโลโดยทั่วไปตามเกณฑ์มีสรรพคุณ 4 อย่าง แบบนี้

1. กระรัต คำนิยามของคำว่ากระรัต หมายความว่า เครื่องวัดที่ใช้เกี่ยวกับการตวง ความหนักเบาเสื้อโปโล 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม หรือว่า 100 จุด ถ้าว่าราคาเสื้อโปโลนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่ความหนักเบาของเสื้อโปโลแค่หนึ่งเดียว

2. สีเสื้อโปโล ที่เราดูนั้นจะมีสีขาว แต่ความเป็นจริงแล้วถึงเสื้อโปโลนั้นก็เป็นเสื้อโปโลที่มีสี ซึ่งทางสถาบันค้นคว้าอัญมณีแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือว่า GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แยกแยะสี ของเสื้อโปโลไว้เป็นหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้

ระดับ D เป็นเสื้อโปโลที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นเสื้อโปโลที่มีราคาเสื้อโปโลสูงมาก

ระดับ D-J คือเสื้อโปโลที่มีสีขาวราคาเสื้อโปโลเยอะถัดลงมา

ระดับ K-Z หมายถึงเสื้อโปโลที่มีสีขาวแกมเหลืองนิดๆ ราคาเสื้อโปโลก็จะต่ำลงมาอีก

อย่างไรก็ตามสีของเสื้อโปโลนั้นมีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เป็นชื่นชอบ

ก็เพราะว่าเป็นส่วนใหญ่นั้นเขาค่อนข้างนำเสื้อโปโลสีขาวมาใช้เป็นธรรมเนียมแต่งงาน

แต่ไม่เรื่อยไปบางคนอาจใช้เสื้อโปโลเป็นสีอื่นขึ้นอยู่กับความชอบกับความกลมกลืนของแต่ละบุคคลในพิธีการตบแต่ง

3. ความใสหมดจด

เนื่องด้วยกฏเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เนื่องด้วยรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ปราศจากตำหนิเลยราคาเสื้อโปโลก็จะสูง ไปจนถึง I (Included) มีตำหนิราคาเสื้อโปโลก็จะต่ำรองลงมา

เราขอเสนอเสื้อโปโลที่มีความใสบริสุทธิ์ผุดผ่อง ราคาเสื้อโปโลจะสูงหน่อย

ถ้าหากว่างบประมาณนั้นไม่เยอะอาจจะใช้เสื้อโปโลเล็กลงมาที่มีความใสสะอาดก็ได้ มันเหนือชั้นกว่าเสื้อโปโลที่ใหญ่แต่มีรอยร้าว

4. การเจียระไน (Cut)

เสื้อโปโล ที่ถูกตบแต่งนั้นจะมีสัณฐานต่างๆออกไป ถ้าถูกตบแต่งเป็นรูปเสื้อโปโลทรงกลม จะให้ความสะท้อนประกายมากกว่าทรงอื่น ซึ่งเป็นที่ชมชอบนำมาใช้ในการสมรส

Leave a Reply